STAMMBAUM

parents

grandparents

greatgrandparents

greatgreatgrandparents

Meru Iz Odissei

golden-cl-tabby

 

Eu.Ch. Dementev

Arseniy Voljskaya Krasa

Bogdan Voljskaya Krasa

Barbara Vemas

Glasha Voljskaya Krasa

Vasiliy Jasniy Svet

Ustin ya Voljskaya Krasa

Eu.Ch.Shanteklera Iz Odissei

Martin Valenvic

Kuzma Litvik

Mariya Valenvic

Barselona Iz Odissei

Odissey Golden Assolada

Miledi Mirabel

Angelur Severina
braun-cl-tabby


Elisey Onix Glorya

Morozka Seliger

Buba Kastorsky

Lesia Iskra

Ch. Vasillisa Onix Glorya

Tiger Onix Glorya

Anastasia Zemchuzina

Int. Ch. Edelveiss Dorianna

Gr.Eur.Ch.Charodey Marcell

Lord Natlend

Melody Marcell

Urchilla Marcell

Larcet iz Snezhmogo Barsa

Teresa Bast